Kontakt

zlata priadka

Miesto konania kurzov:

Kreatívne centrum Trnava
Hlavná 17
917 01 Trnava

Na kurzy je potrebné hlásiť sa aspoň 3 dni vopred. Rezerváciu nie je možné zrušiť. V prípade choroby má zákazník nárok na jeden náhradný termín. Deti do 14 rokov a študenti UCM majú 50% zľavu, dôchodci a študenti 30% zľavu.

Tel.: +421 915 359 155

e-mail:  nová mailová adresa: uzlatejpriadky@gmail.com