You are here: Home >Archive for the ‘Uncategorized’ Category

O Dielničke

Zlatá priadka je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrneho dedičstva v súlade so zákonom č.4/1958 SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách. Máme krásne priestory na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Organizujeme umelecké kurzy pre deti od 8 rokov, ale aj dospelých, prípadne deti škôlkárskeho […]

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS